Nieuw "airco koudemiddel" R1234yf bij Noort Klima Services!

Vrijdag 21 juni 2013 werd de eerste officiële fles R1234yf aan dhr. H. Noort overgedragen. Sinds januari 2013 is het wettelijk verplicht om alle voertuigen op een nieuw platform te voorzien van dit nieuwe R1234yf koudemiddel.

Met de aanschaf van het nieuwe airco service station was Noort Klima Services de 2e in Nederland die gecertificeerd was om dit nieuwe gas toe te passen. Dhr. Lammers van “Westfalen Gassen” was bij deze blijde gebeurtenis om het station in werking te zien. Noort Klima Services is één van de eerste die zich aan de nieuwe regelgeving heeft aangepast. Ook in 1993, toen nog de overgang van R12 (cfk) naar R134 (hfk), was het Noort Klima Services die als eerste aan de toenmalige eisen voldeed. Als oudste specialist in groot Rotterdam is het dan ook een sport om op de toekomst voorbereid te zijn.

De thermodynamische eigenschappen van R1234yf verschillen niet veel van die van R134a, zodat er geen belangrijke aanpassingen aan de airconditioningsinstallaties nodig zijn. Het is wel een brandbaar gas, maar niet licht ontvlambaar en het is veilig voor gebruik in voertuigen.

Als ”de ervaringspecialist” in deze regio willen wij dan ook graag al uw vragen beantwoorden. Bel naar bovenstaand telefoonnummer.
R1234yf
banner 6

Voor informatie en vragen belt u met: 010 - 462 11 66

stek
diavia
hella
webasto
NKS aircoparts
Multi Air Design